Generalforsamling

Tirsdag d. 7.6.2011 kl. 19:00 i KULTURHUSET på Ganløse skole

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forslag om etablering af en ny hjemmeside (Ganloseby.dk)

3. Eventuelt

Baggrund:

På Ganløse Bylaugs ordinære generalforsamling d. 24.3.2011 blev der af bestyrelsen stillet

forslag om etablering af en ny tidssvarende hjemmeside.

Dette forslag indeholdt en forventning om finansiering af omkostningerne ved etablering af

hjemmesiden, men forslaget blev nedstemt af generalforsamlingen..

Efter generalforsamlingen samledes imidlertid en arbejdsgruppe bestående af en kreds af

personer med forskellige kompetencer for at arbejde videre med ideen.

Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et notat (se bilag). Samtidigt har man indhentet tilsagn

fra en række af byen erhvervsdrivende om finansiering af udgifterne til etablering af

hjemmesiden ved salg af annonceplads.

Arbejdsgruppen har herudover kontaktet en række øvrige interessenter, som har givet

tilsagn om interesse for og opbakning og støtte af ideen.

Ganløse Bylaugs bestyrelse indstiller forslaget til godkendelse.

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.