Skader eller fejl på veje, fortove og gadebelysning kan være til fare for
både dig selv og andre

Læs mere ...

Trafikgruppen

Bylaugets trafikgruppe bestod af ni medlemmer, heraf to bestyrelsesmedlemmer, som i foråret og for­sommeren 2006 afholdt en halv snes møder, hvor man grundigt gennemgik trafiksikkerheden i byen.

Læs mere ...