Referat af Ganløse Bylaugs ordinære generalforsamling torsdag den 19. marts 2015

 


Afholdt i Kulturhuset på Ganløse skole.

 

Referatet kan også læses i PDF format.

Formanden, Niels Hedeager Madsen, bød de omkring 60 medlemmer velkommen og forestod valget af dirigent


1. Valg af dirigent.


Ole Hag blev valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.


2. Valg af referent.


Poul Hesbjerg blev valgt til referent


3. Beretning.


Formanden, Niels Hedeager Madsen, fremlagde bestyrelsens beretning.
Herunder omtaltes

 • Trafiksituationen. Herunder Bylaugets trafikanalyse samt åbningen af tilkørslen til Frederikssundsmotorvejen via Kildedal, som formodentlig vil øge trafikken gennem Ganløse.
 • Kiwis bygninger. Herunder den tidligere ansøgning om blænding af vinduerne.
 • Den gamle Købmandsgård, hvor næstformanden, Jørn Lind, orienterede om de seneste planer, som drejer sig om renovering og ombygning af de eksisterende bygninger. I den forbindelse orienteredes desudenom tvangsauktionen over den bagved liggende ejendom (Østergade 2b), der i lokalplanen betegnes som bevaringsværdig. Det blev oplyst, at dersom denne ejendom skulle indgå i projektet ville dette kræve en ændring af lokalplanen. Det nævntes desuden, at kreditforeningen ønskede en ny auktion over ejendommen.
 • Formanden orienterede videre om Sankthansarrangementet og Ganløse by Night, som desværre begge havde givet et væsentligt underskud. Endvidere om Bylaugets deltagelse i Juletræstændingen, samt om borgermøderne og byvandringerne.
 • Herefter orienterede Lone Lunding, som formand for Landsbyrådet, om dettes virke som paraplyorganisation for kommunens 9 landsbylaug.
 • Yderligere opfordrede Lone Lunding til at støtte Naturfredningsforeningens affaldsindsamling, som Bylauget organiserer i Ganløse søndag d. 19. april kl. 10 - 12.
 • Formanden nævnte derefter at der nu atter var sat dyr til græsning på Forten, hvor Bylauget tidligere har etableret et læskur.
 • at Bylauget havde medvirket til finansiering af hjertestarteren, som er opsat på Møllen.
 • at P-pladsen ved Pengepagoden nu atter var offentlig, og at det forfaldne grillstade er fjernet efter Bylaugets opfordring.
 • at Biblioteket i Ganløse ikke ville blive påvirket væsentligt af udgifterne til etableringen af et nyt bibliotek i Stenløse.
 • at Grundlovsstenen nu var rengjort på Bylaugets foranledning.
 • Derefter orienterede Rune Jensen om Bylaugets hjemmeside, www.ganloseby.dk, som har mange brugere og annoncører, og som i år har givet et pænt overskud.
 • Formanden fortsatte med at orientere om bjørnklobekæmpelsen, Bylaugets plantning af løgplanter ved indfaldsvejene samt Bylaugets tanker om etablering af større og markante byporte.

Læs mere ...

Har du spurgt, om din nabo er medlem af Bylauget?

 

 

Er du glad for Skt Hans aften i Lunden og Ganløse by Night, så bør du også støtte Ganløse Bylaug.” Det var et af budskaberne på den ordinære generalforsamling i Ganløse Bylaug i Kulturhuset torsdag den 19.marts. Men aftenen bød også på en dialog med Kiwis butikschef og et tilbud om at få tjekket hjemmets opvarmningskilde.

 

Uden de store, kontroversielle emner på indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i Bylauget var fremmødet i Kulturhuset pænt, men der var dog stadig ledige stole. Men aftenen gav god debat og mange oplysninger samt en stigning i kontingentet til Bylauget. I fremtiden koster et medlemskab 100 kr pr år. Og et medlemskab er personligt.

 

Så kan man lide at se på Skt Hans-bålet i Lunden, og vil man deltage i Ganløse by Night samt have en fælles røst fra Ganløse til politikere og myndigheder – så bør alle voksne i husstanden betale de 100 kr om året. Og glæde sig over alle de frivillige, der arbejder i Bylaugets bestyrelse og er med til at få arrangementerne til at fungere.

 

På trods af mange udgifter til Bylaugets store arrangementer kom man alligevel i hus, fordi portalen www.Ganløseby.dk er sponseret af byens handlende og håndværkere, der dermed står bag Bylauget.

Læs mere ...

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.