Referat af Ganløse Bylaugs 11. ordinære generalforsamling

Afholdt torsdag den 29. marts 2016 kl. 19:00 - 20.45 i Kulturhuset på Ganløse skole.


Referat


Formanden, Niels Hedeager Madsen, bød de over 100 medlemmer velkommen og beklagede at der savnedes siddepladser. Derefter forestod han valget af dirigent.


1. Valg af dirigent.


Ole Hag blev valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.


2. Valg af referent.


Poul Hesbjerg blev valgt til referent.


3. Beretning.


Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, hvor bl.a. omtaltes: 

Læs mere ...

Bestyrelsens beretning fra generalforsamling 2016

Ganløse Bylaugs generalforsamling d. 29.03.2016

 

Bestyrelsens beretning:

 

Ganløse Bylaug har i løbet af 2015 afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder.

 

Vi er i øjeblikket 9 medlemmer af bestyrelsen, og vi fordeler de enkelte opgaver mellem os, og i løbet af denne beretning vil der komme indlæg fra de forskellige specialister på områderne.

 

Trafik  ”Motorvejen i Ganløse”

 

I juli måned 2015 åbnede den nye motorvejsstrækning mod Frederikssund og tværvejen til Frederikssundsvej ved Kildedal Station.

 

Forud for åbningen var vi bekymrede for eventuel øget trafikpres gennem Ganløse. Det har nu vist sig, at der tilsyneladende er kommet et øget pres. Dette afviser visse personer dog og vi er nu i færd med at indhente præcise data fra tidligere trafiktællinger, så vi kan dokumentere den faktiske udvikling.

 

Senest har byrådsmedlem Niels Lindhardt Johansen skrevet et indlæg i Lokalavisen ”Motorvejen i Ganløse” og om den øgede trafik. Dette bevirkede, at TV Lorry en tidlig morgen mødte op og interviewede Niels Lindhardt i den travle morgentrafik. Her blev også nogle lokale borgere interviewet og de bekræftede det øgede trafikpres.

Læs mere ...

Generalforsamling med begejstring

 

 

Interessen var stor og stemningen høj, da Ganløse Bylaug afholdt den ordinære generalforsamling i Kulturhuset. 

 

 

Medlemmerne af Ganløse Bylaug havde i indkaldelsen fået at vide, at der blandt andet ville være spændende nyheder om ruinen af den gamle købmandsgård. Og de blev præsenteret, da Svend Rasmussen og Claus Dindler fra Peter Appelsvej kunne fortælle, at de sammen havde købt ruinen samt at de nu var i færd med at få nedrevet det gamle og opført et nyt byggeri med lejligheder samt mulighed for lidt erhverv. 

 

 

Læs mere ...

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.