Referat af Ganløse Bylaugs 12. ordinære generalforsamling

Ganløse Bylaugs ordinære generalforsamling i Ganløse Kulturhus torsdag den 09. marts i Ganløse Kulturhus, kl. 19.30

 

Dagsorden:

 

I henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Kontigentfastsættelse og fremlæggelse af budget

7. Valg

                      A) på genvalg for to år, er følgende 5 bestyrelsesmedlemmer:

                      Jørn Lind

                      Lone Lunding

                      Steffen Erichsen

                      Hans Wolff

                      Sandie Brokfelt-Christiansen

               

                      B) Valg af revisor for 2 år

                           Valg af revisorsuppleant for 1 år

8. Eventuelt

 

Læs mere ...

Bestyrelsens beretning fra generalforsamling 2017

 

 

Ganløse Bylaugs generalforsamling d. 9.03.2017

 

Bestyrelsens beretning for 2016:

 

 

Jeg synes, at vi skal indlede denne generalforsamlingsberetning med at mindes Poul Hesbjerg, Poul døde d. 28. december sidste år. Han var en af initiativtagerne til stiftelsen af Ganløse Bylaug i 2005, og uden hans indsats gennem årene ville vi ikke have det Bylaug vi har i dag. Han var en ihærdig og stædig kæmper, som med sin viljefasthed satte sit præg på mange fronter i Ganløse. Dels via bylauget, men også på mange andre områder, via andre foreninger og ved egne personlige interesseområder.

 

Poul var levende interesseret Ganløses fortid, nutid og fremtid, og hans stolthed over at være ganløseborger havde en afsmittende effekt på os andre.

 

Lad os mindes Poul med et minuts stilhed.

 

Tak.

 

 -------------

 

Ganløse Bylaug har i løbet af 2016 afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder.

 

(Poul deltog i øvrigt i samtlige af disse møder og hans skrev også mødereferaterne, som i øvrigt kan læses på byportalen).

 

Vi er i øjeblikket 9 medlemmer af bestyrelsen, og vi fordeler de enkelte opgaver mellem os, og i løbet af denne beretning vil der komme indlæg fra de forskellige specialister på områderne.

Læs mere ...

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.