Bestyrelsens beretning fra generalforsamling 2017

 

 

Ganløse Bylaugs generalforsamling d. 9.03.2017

 

Bestyrelsens beretning for 2016:

 

 

Jeg synes, at vi skal indlede denne generalforsamlingsberetning med at mindes Poul Hesbjerg, Poul døde d. 28. december sidste år. Han var en af initiativtagerne til stiftelsen af Ganløse Bylaug i 2005, og uden hans indsats gennem årene ville vi ikke have det Bylaug vi har i dag. Han var en ihærdig og stædig kæmper, som med sin viljefasthed satte sit præg på mange fronter i Ganløse. Dels via bylauget, men også på mange andre områder, via andre foreninger og ved egne personlige interesseområder.

 

Poul var levende interesseret Ganløses fortid, nutid og fremtid, og hans stolthed over at være ganløseborger havde en afsmittende effekt på os andre.

 

Lad os mindes Poul med et minuts stilhed.

 

Tak.

 

 -------------

 

Ganløse Bylaug har i løbet af 2016 afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder.

 

(Poul deltog i øvrigt i samtlige af disse møder og hans skrev også mødereferaterne, som i øvrigt kan læses på byportalen).

 

Vi er i øjeblikket 9 medlemmer af bestyrelsen, og vi fordeler de enkelte opgaver mellem os, og i løbet af denne beretning vil der komme indlæg fra de forskellige specialister på områderne.

Læs mere ...