Renovering af vejbelysningen i Ganløse

Bestyrelsen for Bylauget har i oktober måned sendt dette brev (PDF-fil) til Egedal kommune vedr. gadebelysningen i Ganløse by.

Ganløse 01.10.2013.


Egedal Kommune
Kommunalbestyrelsen
v. Teknik- og Miljøudvalget


Vedr. renovering af vejbelysningen i Ganløse.


Ganløse Bylaugs bestyrelse har bemærket, at der er indgået en aftale mellem kommunen og DONG om kommunens overtagelse af 11.000 gadelamper i Egedal kommune.


Samtidig har vi naturligvis ikke kunnet undgå at bemærke, at DONG i øjeblikket er i færd med at ændre de tidligere luftledninger til jordkabler i Ganløse.


Det har selvfølgelig givet anledning til almindelig undren i byen, at de gamle lampearmaturer ikke samtidig udskiftes. 

 

Imidlertid må det vel forventes, at man ved kabellægningen forbereder tilslutning af de fremtidige gadelampearmaturer.

 

I den anledning ønsker Bylaugsbestyrelsen at minde om, at lokalplanen for Ganløse bymidtes § 9.1.12 foreskriver, at ”belysning af veje og stier må kun udføres som parkbelysning med ’varm’ lyskilde, som ligner glødelampebelysning”, hvilket naturligvis må forudsætte en kortere afstand mellem armaturerne end den nuværende.

 

Samtidig ønsker Bylaugsbestyrelsen at minde om sin skrivelse af 02.12.2010., hvor der med henvisning til kommunens højt prioriterede målsætning om borgerinddragelse, ønskes oplysning om kommunens planer m.h.t. gadebelysning samt udtrykkes forventning om fremtidig borgerinddragelse m.h.t. valg af armaturer, idet disse vil indgå som et vigtigt element i landsbyens arkitektur og miljø.


Ovenstående giver tillige anledning til, atter at nævne, at de meget høje lysstandere, som i september 2003 opsattes på bytorvet i Ganløse, alene blev godkendt som en ”midlertidig foranstaltning” af daværende planudvalgsformand og erhvervs- og miljøudvalgsformand på byrådets vegne, og at udvalgsformændene desuden meddelte, at en udskiftning i henhold til lokalplanen forventedes at indgå i budgetlægningen i 2005 sammen med en samlet renovering af bytorvet. (Jævnfør skrivelse af 15.12.2003. - Jnr.05.01.08. - Sag nr. 0302869/6).


På Bylaugsbestyrelsens vegne


Med venlig hilsen
 

Niels Hedeager Madsen
Formand

 

Poul Hesbjerg
Bestyrelsesmedlem

 

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.