Referat af bestyrelsesmøde i Ganløse Bylaug onsdag d. 18. august 2015

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 18. august 2015 kl. 19.00 - 21.00 på Rytterskolen.


Deltagere:


Niels Madsen, formand (NM)
Lone Lunding, kasserer (LL) indtil kl. 19.15
Poul Hesbjerg, referent (PH)
Steffen Erichsen (SE)
Ib Kjeldsen (IK)
Hans Wolff (HW)


Fraværende:


Jørn Lind, næstformand (JL)
Torkild Kastrup Nielsen (TN)
Jan Linnebjerg (JA)

Læs mere ...

Referat af bestyrelsesmøde i Ganløse Bylaug torsdag d. 29. oktober 2015

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 29. oktober 2015 kl. 19.00 - 21.14 i Rytterskolens lille lokale.


Deltagere:


Niels Madsen, formand (NM)
Lone Lunding, kasserer (LL)
Poul Hesbjerg, referent (PH)
Ib Kjeldsen (IK)
Brian Olsson, suppleant (BO)


Fraværende:


Jørn Lind, næstformand (JL)
Torkild Kastrup Nielsen (TN)
Jan Linnebjerg (JA)
Steffen Erichsen (SE)
Hans Wolff (HW)

Læs mere ...

Referat af dialogmøde med lokale byrådsmedlemmer på Rytterskolen

Afholdt torsdag d. 5. februar 2015 kl. 19.00 - 21.15
 

Deltagere:


Niels Madsen, formand (NM)
Jørn Lind, næstformand (JL)
Lone Lunding, kasserer (LL)
Poul Hesbjerg, referent (PH)
Torkild Kastrup Nielsen (TN)
Steffen Erichsen (SE)


Fraværende:


Ib Kjeldsen (IK)
Lars Christensen (LC)
Hadi Kahn (HK)


Inviterede byrådsmedlemmer:


Peter Hemmingsen
Peter Hansen
Niels Lindhardt Johansen (fra kl. 19.30)
Philip Hesselbjerg (fraværende)

Læs mere ...

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 8. april 2015

Mødet blev afholdt fra kl. 19.00 – 21.45 på Rytterskolen.

 

Deltagere:


Niels Madsen, (NM)
Jørn Lind, (JL)
Lone Lunding, (LL)
Poul Hesbjerg, (PH)
Torkild Kastrup Nielsen (TN)
Steffen Erichsen (SE)
Ib Kjeldsen (IK)
Jan Linnebjerg (JA)
Hans Wolff (HW)

Læs mere ...

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 14. januar 2015

Afholdt fra kl. 19.00 - 20.40 på Rytterskolen

 

Deltagere:

Niels Madsen, formand (NM)

Lone Lunding, kasserer (LL)

Poul Hesbjerg, referent (PH) fra kl. 19.20

Steffen Erichsen (SE)

Desuden deltog webmaster Rune Jensen (RJ).

 

Fraværende:

Jørn Lind, næstformand (JL)

Torkild Kastrup Nielsen (TN)

Ib Kjeldsen (IK)

Hadi Kahn (HK)

Lars Christensen (LC)

 

1. Den gamle Købmandsgård

Der blev d. 17. december afholdt møde på forvaltningen vedr. det seneste projekt vedr. matriklen. TN har skriftligt orienteret bestyrelsen om, at J. B. Plambeck atter havde fået tegnet et projekt, som overskrider lokalplanens bestemmelser m.h.t. bebygget areal, hvilket de tidligere projekter også har

gjort. - Åbenbart er forvaltningen efterhånden lidt trætte af, på denne måde at spilde bygherrens og kommunens tid. - På forespørgsel fik TN oplyst, at op til 20 m² overskridelse formodentlig vil kunne accepteres.

 

Forvaltningen foreslog rækkehuse i 2 etager. Arkitekten mente, at der da ville kunne blive plads til 6-7 boliger og ville kontakte Plambeck med dette forslag.

 

Ifølge planudvalgsformand Ib Sørensen skulle huset bag den gamle købmandsgård (Bent Pedersen) være sat på tvangsauktion. Der var måske en mulighed for, at dette ville kunne indgå i et bedre projekt og samtidig give plads til et par ekstra boliger.

Læs mere ...

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.