Bylauget: Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 18. maj 2016

 

Afholdt fra kl. 19.00 – 20.50 i Rytterskolens lille lokale

 

Deltagere:


Niels Madsen, formand (NM)
Jørn Lind, næstformand (JL)
Torkild K. Nielsen, kasserer (TN)
Poul Hesbjerg, referent (PH)
Lone Lunding (LL)
Steffen Erichsen (SE)
Brian Olsson (BO)


Fraværende:


Sandie Christiansen (SC)
Ib Kjeldsen (IK)
Hans Wolff (HW)


Formanden takkede bestyrelsen for erkendtligheden ved sin 60 års fødselsdag.

Læs mere ...

Referat af bestyrelsesmøde i Ganløse Bylaug onsdag d. 27 april 2016

 

 

Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Rytterskolens lille lokale.


Deltagere:


Niels Madsen (NM)
Jørn Lind (JL)
Lone Lunding (LL)
Poul Hesbjerg (PH)
Steffen Erichsen (SE)
Ib Kjeldsen (IK)
Torkild Kastrup Nielsen (TN)
Sandie Christiansen (SC)
Hans Wolff (HW)


Fraværende:

Brian Olsson (BO)


P.g.a. Møde i ”Byfest”-gruppen d. 20.04. var mødet blevet flyttet til d. 27.04.
Formanden bød Sandie Christiansen velkommen som bestyrelsesmedlem.

Læs mere ...

Referat af bestyrelsesmøde i Ganløse Bylaug d. 28. juni 2016


Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 28. juni 2016 kl. 19.00 – 20.05 i Rytterskolens lille lokale.


Deltagere:


Niels Madsen, formand (NM)
Jørn Lind, næstformand (JL)
Poul Hesbjerg, referent (PH)
Steffen Erichsen (SE)
Sandie Christiansen (SC)


Fraværende:


Lone Lunding (LL)
Torkild K. Nielsen, kasserer (TN)
Ib Kjeldsen (IK)
Hans Wolff (HW)
Brian Olsson (BO)


1. Evaluering af sankthans-arrangementet, torsdag d. 23. juni


Desværre begyndte det at regne kraftigt ved 20-tiden, hvilket medførte at mange forlod bålpladsen og at musikken pakkede sammen omkring 20.30.
Det viste sig, at det røde telt over musikken ikke var helt regntæt.
Børnebålet blev imidlertid afviklet planmæssigt.
Og alle forberedelserne blev afviklet, som de skulle.
NM bør dog uddelegere lidt flere af opgaverne.
Der blev ud over øl, vand og vin efterspurgt kaffe. Til næste år vil vi forsøge at medbringe et par termokander.
Der bør etableres bedre forhold for snobrødsuddeleren ved børnebålet
Der er forsvundet et af vore sankthansskilte.
Der bør sørges for en enkel bespisning af de aktive medhjælpere.
Der bør træffes aftale om, at musikken kan afbestilles p.g.a. vejrudsigten senest kl.15 samme dag med reduceret honorar.
På grund af vejrforholdene må der forventes øgede udgifter vedr. arrangementet.

Læs mere ...

Referat af bestyrelsesmøde 28. januar 2016

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 28. januar 2016 kl. 19.00 - 21.05 i Rytterskolens lille lokale.


Deltagere:


Niels Madsen, formand (NM)
Jørn Lind, næstformand (JL)
Lone Lunding, kasserer (LL)
Poul Hesbjerg, referent (PH)
Ib Kjeldsen (IK)
Torkild Kastrup Nielsen (TN)
Steffen Erichsen (SE)
Hans Wolff (HW)

Læs mere ...

Referat af bestyrelsesmøde i Ganløse Bylaug d. 15. september 2016


Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 15. september 2016 kl. 19.00 – 21:10 i Rytterskolens lille lokale.


Deltagere:


Niels Madsen, formand (NM)
Jørn Lind, næstformand (JL)
Torkild K. Nielsen, kasserer (TN)
Poul Hesbjerg, referent (PH)
Steffen Erichsen (SE)
Brian Olsson (BO)
Sandie Christiansen (SC)
Hans Wolff (HW)
Lone Lunding (LL)
Ib Kjeldsen (IK)

Læs mere ...

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 8. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 8. marts kl. 19.00 - 20.20 i Rytterskolens loftlokale.

 

Deltagere:

 
Niels Madsen, formand (NM)
Jørn Lind, næstformand (JL)
Lone Lunding, kasserer (LL)
Poul Hesbjerg, referent (PH)
Steffen Erichsen (SE)
Brian Olsson, suppleant (BO)

 

Fraværende:

 
Jan Linnebjerg (JA)
Torkild Kastrup Nielsen (TN)
Hans Wolff (HW)
Ib Kjeldsen (IK)

 

1. Generalforsamling i skolens Kulturhus tirsdag d. 29. marts kl. 19

 
NM har indsendt generalforsamlingsindkaldelse til optagelse i Lokalavisen.
NM vil til medlemmer, som ikke har mailadresse, udbringe indkaldelse, medlemsbrev og kontingentopkrævning torsdag d. 10. marts.
Indkaldelse til medlemmer med mail sker også torsdag d. 10.
Det aftaltes at regnskabet vil blive lagt på hjemmesiden før generalforsamlingen.
Bestyrelsen mødes tirsdag d. 29. marts kl. 17.30 for opstilling af stole mv.
Ole Hag har accepteret at være dirigent.
BO vil sørge for styring af Powerpoint.
Indkøb af øl og vand samt plastglas sker umiddelbart før mødet.
BO vil i Netto købe og medbringe 2 kasser Harbo påskebryg.
Øl og vand sælges for 10 kr. pr. enhed. LL medbringer byttepenge.
 
 
På valg er Niels Hedeager Madsen, Jørn Lind, Lone Lunding, Steffen Erichsen, Torkild Nielsen, Poul Hesbjerg og Ib Kjeldsen. Desuden opstiller Brian Olsson.

 

2. Købmandsgård

 
JL orienterede om de sidste forhandlinger om salg af ejendommen. Der skulle være underskrevet en købsaftale, som p.t. beror hos Plambechs advokat. Bestyrelsen vil bakke fuldt op om købernes eventuelle ønsker om dispensationer blandt andet vedr. parkeringspladser.

 

3. Trafiktælling

 
Bestyrelsen vil anmode kommunen om, at der på Bygaden foretages en ny trafiktælling på samme sted og tidspunkt, som trafiktællingen blev foretaget før færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejens anden etape.

 

4. Landsbyrådet

 
Der afholdes møde d. 28. april hvor man vil bede Troels Brandt om en opdatering vedr. Ring5.

 

5. Eventuelt

 
Intet

 

6. Næste mødedato

Det aftaltes, at der afholdes konstituerende møde onsdag d. 20. april.

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 13. oktober 2016

Afholdt kl. 19.00 – 21.15 i Rytterskolens lille lokale.


Deltagere:


Niels Madsen, formand (NM)
Jørn Lind, næstformand (JL)
Torkild K. Nielsen, kasserer (TN)
Poul Hesbjerg, referent (PH)
Steffen Erichsen (SE)
Sandie Christiansen (SC)
Lone Lunding (LL)
Fraværende
Brian Olsson (BO)
Hans Wolff (HW)
Ib Kjeldsen (IK)


Gæst


Peter Hansen (PRH)


Gæst under pkt. 1:
Jan Nielsen (JNI)


1. Trafik


JNI orienterede om M3 systemet til etablering af mobile vejbump fremstillet af genbrugsgummi, som skrues og limes på asfalten.
Formodentlig vil udgifterne til sådanne være væsentligt mindre end halvdelen af de traditionelle vejbump.
Bestyrelsen drøftede muligheden for at benytte systemet i Ganløse. Imidlertid vil Bygaden muligvis være for smal, hvis der skal tages hensyn til cyklister.

Læs mere ...

Referat af bestyrelsesmøde i Ganløse Bylaug 11. august 2016

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 11. august 2016 kl. 18.00 – 19.20 hos formanden, Måløvvej 19.

 

Deltagere:


Niels Madsen, formand (NM)
Jørn Lind, næstformand (JL)
Torkild K. Nielsen, kasserer (TN)
Poul Hesbjerg, referent (PH)
Steffen Erichsen (SE)
Brian Olsson (BO)
Sandie Christiansen (SC)
Hans Wolff (HW)


Fraværende:


Lone Lunding (LL)
Ib Kjeldsen (IK)


1. Ganløse by Night


BO og SC orienterede om forberedelserne til Ganløse by Night. Skiltene er opsat. Der er entreret med i alt tre bands ud over ungdomsklubben mv. Spejderne, skydeklubben svømmeklubben og
fodboldklubben deltager. Desværre er der kommet ny uddeler i Kiwi, hvorfor der er sket visse ændringer i Kiwi-konceptet. Bynightgruppen overtager grillpølser. Spiritusbevilling er i orden.
Der er bestilt toiletvogne. Man mener at der er mulighed for 12.000 kr. i sponsorstøtte. Historisk arkiv, Møllen og kirken forventes at være åben. En stor byggeplade til opsætning af oplysninger
om sponsorater og arrangementer sættes på hegnet omkring den gamle købmandsgård eller i nærheden af scenen.
HW foreslår, at vi køber en pavillon, som er nedsat fra ca. 5.000 kr. til 2.300 kr. Dette blev besluttet.

Læs mere ...

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.