Referat af bestyrelsesmøde i Ganløse Bylaug d. 20. marts 2017

Afholdt kl. 19.00 på Rytterskolen

 

Deltagere:

 

Niels Madsen (NM)

Jørn Lind (JL)

Torkild Kastrup (TK)

Lone Lunding (LL)

Ib Kjeldsen (IK)       afbud

Brian Olsson (BO)  afbud

Hans Wolff (HW)    deltog ikke

Steffen Erichsen (SE)

Sandie Christiansen (SC) deltog ikke

 

Dagsorden:

 

  1. Konstituering af den nye bestyrelse
    Planlægning og fordeling af arbejdsopgaver for det kommende år
  2. Affaldsindsamling i år (NM)
  3. Økonomi
  4. Eventuelt
  5. Næste mødedato

Læs mere ...

Referat af bestyrelsesmøde i Ganløse Bylaug d. 2. marts 2017

Afholdt kl. 19:00 på Rytterskolen. 


 
Deltagere:  


Niels Madsen  (NM)
Jørn Lind, næstformand (JL)
Torkild Kastrup Nielsen  (TK)
Lone Lunding (LL)   
Brian Olsson  (BO)  
Hans Wolff  (LC)   
Steffen Erichsen  (SE)            
  


Fraværende:

 

Læs mere ...