Referat af bestyrelsesmøde i Ganløse Bylaug d. 2. marts 2017

Afholdt kl. 19:00 på Rytterskolen. 


 
Deltagere:  


Niels Madsen  (NM)
Jørn Lind, næstformand (JL)
Torkild Kastrup Nielsen  (TK)
Lone Lunding (LL)   
Brian Olsson  (BO)  
Hans Wolff  (LC)   
Steffen Erichsen  (SE)            
  


Fraværende:

 

Ib Kjeldsen  (IK)
Sandie Christiansen  (SC) 


Detaljeret planlægning af generalforsamlingen d. 9.3.


Ole Hag har sagt ja til dirigentposten


Bestyrelsen mødes i Kulturhuset kl. 17:00 for at gøre klar til aftenen
Teknikken skal gøres klar (NM henter nøgle og begynder at tjekke teknik kl. 16:00)
Stole skal sættes frem og Indkøb af øl og vand skal foretages.


Power point præsentation med dagsorden gøres klar af NM


Claus Dindler og Svend Rasmussen vil orientere (ca. 10 min.) og den seneste udvikling af byggeriet på den gamle købmandsgårds grund.


Bestyrelsens beretning udsendes til kommentering snarest


Regnskabet er revideret og klar til fremlæggelse til godkendelse.


Budget for 2017 præsenteres.
(I forbindelse hermed nævnes, at bylauget planlægger, at anvende op til kr. 40.000,00 til forskønnelse af området omkring gadekæret)
 


Affaldsindsamling i år


Vi ønsker, at deltage i Danmarks Naturfrednings affaldsindsamling d. 2.4.
NM rekvirerer materiale og laver opslag til portal m.v.


Eventuelt


SE  og LL vil deltage i grønt råds møde.  LL vil her på landsbyrådets vegne protestere mod den, der sker langs landevejene i området. 
 


Næste mødedato    


Den 20.3. 
 

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.