Referat af bestyrelsesmøde i Ganløse Bylaug d. 20. marts 2017

Afholdt kl. 19.00 på Rytterskolen

 

Deltagere:

 

Niels Madsen (NM)

Jørn Lind (JL)

Torkild Kastrup (TK)

Lone Lunding (LL)

Ib Kjeldsen (IK)       afbud

Brian Olsson (BO)  afbud

Hans Wolff (HW)    deltog ikke

Steffen Erichsen (SE)

Sandie Christiansen (SC) deltog ikke

 

Dagsorden:

 

  1. Konstituering af den nye bestyrelse
    Planlægning og fordeling af arbejdsopgaver for det kommende år
  2. Affaldsindsamling i år (NM)
  3. Økonomi
  4. Eventuelt
  5. Næste mødedato

Konstituering af den nye bestyrelse 

Valg:

Niels Madsen, formand

Jørn Lind, næstformand

Torkild Kastrup, kasserer

Lone Lunding, sekretær

Der var enighed om at stramme op på dagsordenspunkter og debatform, så punkter bliver færdigbehandlet. Måske at udpege en ordstyrer.

 

Opgaver, der var til drøftelse:

Byportaler nedprioriteres enighed om, at det er en kommunal opgave
Forten og det grønne område, har 1. Prioritet, dyr på området, afvanding, måske lille bro mellem vandet mod Bo Otterstrøm
Flytning af fodgængerovergang
Trafiksikkerhed med nyt bump
Nabohjælp overlades til grundejerforeningerne, NM undersøger, om Lise kan skaffe skilte via TrygDanmark
Sankt Hans, drøftelse af båltaler, forslag Claus Dindler, NM undersøger om han kan. Arrangementet, kan ikke gøres udgiftsneutralt, NM bestiller musik

 

Affaldsindsamling:

 

Tidsrummet er 10.00-12.00 ved Rytterskolen. NM tilmelder Bylauget. Lone er i Sverige, og deltager ikke. Der skal indkøbes 20 veste, primært, så børn kan få en vest og 10 tænger. JL undersøger, om Sandies mand kan skaffe disse. LL afleverer kasse med veste og diverse engangsting til NM. Der skal være 2 til at indskrive, hvis der er mange deltagere.

LL kontakter skolen for indsamling i ugen før, og bestiller afhentning i kommunen.

NM medbringer grill, pølser brød m.m. købes på dagen.

 

Økonomi

 

TK oplyste, at beholdningen, kontant og bank er 124.252 kr. at der kun er ca. 116 medlemmer, der har betalt kontingent. Enighed om, at der må udsendes Nyhedsbrev, hvor der oplyses om, at der kan betales på 3 måder: via bankkonto, via Mobilepay og via Holdsport.

TH ønskede, at der gennemføres faste terminer for opkrævning, 1. Februar, indkaldelse til generalforsamling medio februar, med dagsorden og regnskab.

Han oplyste, at han har aftalt møde med Rune vedrørende restanter på Byportalen.

 

Eventuelt

 

Drøftelse af generalforsamlingen. Uheldigt, at vi ikke kunne kontrollerer, om medlemmer havde betalt, synd, at så mange gik i pausen, programmet skal have spændende indlæg efter pausen.

Nogen fandt, at beretningen var for lang.

LL foreslog, at beretningen udsendes skriftligt før generalforsamlingen, SE uenig i det.

Vigtigt, at der fastsættes dato, og bestilles lokale meget tidligere.

 

Næste møde

 

20. april kl. 19.00 på Rytterskolen

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.