Debatmøde med lokale kommunalbestyrelses-medlemmer

Debatmøde mellem bylaugsbestyrelsen og vore lokale kommunalbestyrelses­medlemmer afholdt torsdag den 8. november 2012 kl. 20 – 22.15.

 

Følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer deltog:

 

Egil Møller (DF) Niels Lindhard Johansen (C) Rikke Mortensen (B) Peter Hansen (SF), Finn Højgaard Mortensen (C)

 

 

Dette traditionelle møde har for Bylaugsbestyrelsen altid været en god anledning til at diskutere holdninger og skabe en konstruktiv debat omkring de lokale problemer og udfordringer med de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bor i området eller i umid­delbar nærhed.

 

Efter aftale med mødedeltagerne udarbejdes der ikke et egentligt referat, men et sammen­drag af de generelle holdninger i nedenstående vil være udgangspunkt for en artikel til byens internetportal.

Læs mere ...

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.