Nyhedsbrev Oktober 2012

NYHEDSBREV FRA BYLAUGET

19. oktober 2012

Kære medlem af Ganløse Bylaug

 

Efteråret er nu en realitet.

 

Efter en hæsblæsende sensommer er løvet på vej mod jorden. De smukke efterårsfarver præger vores by, landskab og skove, og Ganløse og omegn går mod endnu en vinter.

 

Slagslunde Jazz festival, Ganløse By Night, Løvfaldsløbet, Triatlon konkurrencen, Ganløse Kræmmer­marked, Golden Days, Fuglekonge-kåringen er kun et udpluk af aktiviteterne i og omkring Ganløse siden midten af august, hvor sidste nyhedsbrev udkom. Det vil være synd at sige, at vi bor i en soveby!!

 

Lige nu har vi 4 store fokusområder, som Ganløse Bylaugsbestyrelse vælger at give topprioritet.

 

·         Lars Købmands store ombygningsprojekt

·         Retssagen omkring Pengepagoden (d. 15. nov.)

·         De store planer om etablering af et stort idrætscenter i ”Gryden”

·         Trafiksikkerheden og kommunens udeblevne reaktion.

 

 

1.              Lars Christensen har bedt om Bylaugets stillingtagen og eventuelle opbakning til Dansk Projekt In­vests planer om ombygning (i princippet nedrivning og nyopførelse) af købmandsbutikken. Bylaugs­bestyrelsen har klart og utvetydigt støttet projektet i en skrivelse som også er sendt til Fredningssty­relsen samt Egedal Kom­mune, som for tiden behandler sagen (se i øvrigt skrivelse og artikel på www.ganloseby.dk). Det springende punkt er, så vidt Bylaugsbestyrelsen kan se, om frednings­myndig­hederne kan godkende placeringen af den nye butik i forhold til kirkens omgivelser, som er fredede.
 

Mødet med fredningsmyndighederne vil finde sted d. 22. okto­ber og vil være afgø­rende for, om købmandsprojektet i det store hele kan gennemføres. Bylaugsbestyrelsen ser med stor alvor på dette og ønsker at undgå at Ganløse kommer til at ligne Slagslunde uden købmand, og vil følge sagen tæt. Se artiklen på www.ganloseby.dk, som gerne skulle forklare sagen yderligere.

 

2.              Retssagen omkring Pengepagodens parkeringsplads er udskudt fra d. 2. oktober til d. 15. novem­ber kl. 9 i civilretten, Sdr. Jernbanevej 18, 3400 Hillerød. Bylaugsbestyrelsen håber, at mange fra byen har lyst til at overvære det åbne retsmøde for på den måde at udtrykke byens interesse for en snarlig løsning på proble­met omkring den tinglyste offentlige parkeringsplads ved forten, som nu har været blokeret af ejeren af Pengepagoden de seneste år.

 

3.              Bylaugsbestyrelsen har fået forelagt planerne om etablering af et nyt moderne idrætscenter i Gan­løse med kunstgræs, løbebaner og et fantastisk klubhus med lokaler til mange af områdets forenin­ger. De sidste for­maliteter omkring kommunens rolle er under afklaring, men dette projekt følges nøje og spås stor vigtighed for Ganløse og Omegn. Bylaugsbestyrelsen støtter naturligvis dette pro­jekt og vil løbende orientere om det på www.ganloseby.dk og på www.facebook.com/ganloseby

 

4.              Bylaugsbestyrelsen har for mere end 2 måneder siden sendt et åbent brev om trafiksikkerheden omkring Ganløse til Egedal kommunes, borgmester, Willy Eliasen, samt trafik- og miljøudvalget. Desværre har hverken udvalg eller borgmester følt anledning til andet end at takke for henvendelsen (og det sker hver gang prompte), men derudover sker der desværre ikke meget i sagen. Bylauget har foreslået en række tiltag og initiativer som kommunen kunne vælge at iværksætte i dag.

 

Måske kommer der mere gang i sagerne til næste år, hvor det igen er valgår!
Bylauget spørger, om der virke­lig skal flere dødsulykker på bordet før kommunen tilbyder en dialog.

 


Byportalen

 

www.ganløseby har - traditionen tro - igen haft besøgsrekord.

 

Ikke mindre end 362 besøgende er det blevet til PR. DAG i september 2012.


 

 

Opdatering www.ganloseby.dk

 

Portalen har nu været i drift i mere end 12 måneder, og vi er ved at opgradere vore systemer med nye funkti­oner. Senest har vi fået Facebook kommentar funktion etableret på hjemmesiden, således at hvis man har en Facebook profil, kan man fra portalen kommentere de enkelte artikler direkte. Der er ligeledes gennemført gennemført nogle mindre design­mæssige opdateringer.
 

 

Facebook

Vores Facebook side har nu 700 "Synes godt om". Har du ikke allerede været forbi, så check in og se dig omkring. VI kan altid bruge din mening på www.facebook.com/ganloseby

 

 


Nyt i Ganløse by

 

Du kan som sædvanlig følge udviklingen i samtlige sager som Bylaugsbestyrelsen behandler.

 

Find dem her: Ganløse by og omegn - Mødereferater

 


 

Venlig hilsen

 

Ganløse Bylaugs bestyrelse

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.