Nyhedsbrev Marts 2013

31. marts 2013

Kære medlem af Ganløse Bylaug

 

Så blev det endelig forår

 

Den sidste sne er forhåbentlig ved at være væk, og foråret må nu endelig være på vej.

 

Hermed følger nogle nyheder, som i øvrigt også har været omtalt på vores byportal.

 

Parkeringspladsen ved pengepagoden

 

Sagen har været ved retten, og sagsøgte er dømt til at reetablere parkeringspladsen ved den tidligere pølsevogn ved forten. Ejeren af parkeringspladsen (sagsøgte) har fået en dom på at genåbne den afspærrede parkeringsplads pr. 1. marts, og det synes nu endelig at være sket den 20. marts.  Nu kan kroens gæster og alle vi andre igen parkere på pladsen.

 

Grillbar eller ej?

 

Vi har igangsat en afstemning på forsiden af vores byportal ”ganløseby.dk”, hvor vi vil sætte pris på din stillingtagen til om vi skal fastholde en grillbar, cafe, eller andet ved forten. Den nuværende grillbar bør renoveres, men der findes mange andre muligheder, f.eks. Kleins cafe fra Buresø eller noget helt andet. Vi ønsker gerne din stillingstagen til emnet, gerne ved afstemning eller via debatten på www.facebook.com/ganloseby

 

Til orientering, ejes arealet, hvor grillbaren nu ligger, af Egedal Kommune. (i alt ca.150 m2).  

 

Facebook

 

Når vi nu er ved Facebook, så er jeg rigtig glad for at konstatere at vores facebook side nu har rundet 1000 likes (synes godt om) og antallet fortsat vokser hver uge. Har du ikke besøgt os eller trykket på ”synes godt om” skal du gøre det nu. På den måde får du alle de nyheder som også byportalen bringer, leveret som nyheder i din facebook profil.

 

Trafik i Ganløse

 

Den  6. marts afholdt vi generalforsamling i Ganløse Bylaug. På generalforsamlingen besluttede vi blandt andet at bruge en sum penge (ca. kr. 25.000,00)  på at få en uvildig vurdering af vores til tider håbløse trafikale situation i Ganløse. På efterårets politikker møde opfordrede vores lokale politikere bylauget til at invitere kommunens trafikudvalg til en dialog med udgangspunkt i de uheldige dødsulykker i området i 2012. Vi har valgt at få udarbejdet en uvildig analyse, der gerne skal give et objektiv billede af forholdene, og helst skulle kunne lægge op til et løsningsforslag som Egedal Kommune kan medtage i deres overordnede trafikplan..

 

På bylaugets møde med vores lokale politikkere i efteråret 2012 opfordrede politikkerne os til at tage dette skridt, idet vores ønsker om trafikale ændringer, alt andet lige, vil få højere prioritet når de bliver forelagt kommunalbestyrelsen på baggrund af en sådan uvildig analyse.

Læs iøvrigt  Generalforsamling 2013 - Referat

 

Idrætscenter

 

Der er nu dannet en officiel støttegruppe omkring det nye idrætscenter. Det bliver uden tvivl et meget stort aktiv for byen, ja det bliver det for hele området. Vi kan naturligvis kun opfordre alle til at støtte op omkring dette projekt, og til at melde sig ind støttegruppen. Du finder flere oplysninger om dette på byportalen.

 

Gymnastikafslutning

 

For godt en uge siden, afholdt Ganløse gymnastikforening deres traditionelle årsafslutning. Igen i år havde foreningen overgået sig selv, og programmet var imponerende. Stort fremmøde og et flot program og hermed også et stort tillykke til foreningen som nu er certificeret børnegymnastikforening.

Se de mange fotos fra opvisningen:

 

Forårets normale travle program i Ganløse

 

År 2013 er allerede godt i gang og vores by vil igen opleve cykelløb, kræmmermarked, Sankt Hans aften i Lunden, Revy på kroen, ”Ganløse by Night”  og mange andre gode aktiviteter.

 

Netop i år vil vi opleve en stor forandring af byen, idet det nye Kiwi Supermarked skal bygges og  Lars´s gamle butik skal fjernes.

 

Vi ser lidt med bekymring på den kendsgerning, at der i op til 6 måneder ikke er en købmand i Ganløse.

 

Vi håber, at der kan etableres en indkøbsordning således at de ældre og dårligt gående kan få mulighed for at handle varer under en midlertidig ordning i den periode vi ikke har en købmand, et posthus og et apotek.

 

Dyr på forten.

 

Ganløse Nordre Vandværk (GNV) tilbød i 2012 at etablere et vandudtag til eventuelle dyr på forten.

 

Desværre lykkedes det ikke i 2012, at finde en gårdejer, som havde mulighed for at udsætte dyr på arealet, men heldigvis står GNV ved deres tilbud, og vi regner med at vandposten etableres inden for forholdsvis kort tid.

 

Samtidigt vil bylauget forsøge at få opført et shelter til dyrene, således at de har tag over hovedet.

 

Bestyrelsen har til hensigt at avertere efter friske håndværkere og ”gør-det-selv” folk, når en tegning er godkendt hos kommunen, og materialer er indkøbt. Det kan da blive helt morsomt at mødes på forten med sav, hammer og spade en gang i 2013.

 

Vi takker for jeres fortsatte opbakning, og ønsker alle vores medlemmer og sponsorer et dejligt forår.

 

Husk, at vores sponsorer støtter byportalen og Ganløse By Night, så vi håber naturligvis, at du også støtter vores sponsorer og, at du er aktiv bruger af ”ganløseby,dk”.

 
Venlig hilsen

Ganløse Bylaugs bestyrelse

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.