Nyhedsbrev Juni 2013

2. juni 2013

Kære medlem af Ganløse Bylaug

 

Sommeren er nu kommet til Ganløse

…og dermed har også Ganløse Skoles 9. klasser, efter at have været fanget i lockout i mere end 4 uger, endelig fået læseferie. Deres traditionelle afslutning prægede som bekendt byen fredag den 31. maj.

 

Pengepagoden

Sagen om P-pladsen ved Pengepagoden synes nu endelig at være faldet på plads, idet ejeren så småt er ved at reetablerer de sidste optagne sten på parkeringspladsen. Det har været muligt at parkere på pladsen i de sidste par måneder, hvis man ser bort fra de par m² som har manglet.

 

Den ny købmandsbutik

Mange har sikkert undret sig over, at SuperSpar er lukket, uden at arbejdet med nedrivning og etablering af det ny butiksprojekt som lovet er påbegyndt. Det er imidlertid oplyst, at der er problemer med de sidste miljøgodkendelser fra Region Hovedstaden, idet der på området, hvor slagteren tidligere havde butik (nu ”galleri”), førhen lå et smedeværksted, ligesom der under købmandsbutikken engang skete en alvorlig olieforurening.

 

Dette vil sandsynligvis betyde, at åbningen af den ny Kiwibutik må udskydes til begyndelsen af 2014.

 

Idrætsanlægget

I sidste nyhedsbrev omtalte vi det forventede ”Idrætscenter”, som skulle have været opført foran skolens idrætshal oven for boldbanerne, som også skulle opgraderes.

Ulykkeligvis viste det sig, at den anonyme sponsor, hverken var velhavende eller særlig speciel, og efter at kommunen har undersøgt baggrunden, må vi desværre konstatere, at rigtig mange frivillige har arbejdet forgæves i en god sags tjeneste. Desværre er også et par professionelle rådgivere kommet i klemme og har tabt en stor sum penge. Desværre for Ganløse betyder det, at byen IKKE får moderniseret idrætsfaciliteterne.

 

Sankt Hans

Sædvanen tro afholder Ganløse Bylaug det traditionelle sankthans-arrange­ment i ”Lunden” (ved stien mellem Ganløseparken og Toppevad) den 23. juni kl. 19 - 22. Årets båltaler vil være vor lokale forfatter, Anne Hjælmsø, og By­lauget vil sørge for snobrød til de yngste, samt øl, vin og vand til de voksne. Musikken begynder før bålet tændes. Så kik ned i Lunden til dette hyggelige sommer-arrangement. – Og så er det gratis.

 

 

Trafikanalyse

Som det formodentlig er kendt, fik bestyrelsen på årets generalforsamling til­ladelse til at investere et beløb i en professionel analyse af trafikken i Ganlø­se.

Vi har nu modtaget rapporten, som ser rigtigt spændende ud. Der er flere konkrete forslag til justeringer og ændringer. Med dette i bagagen forsøger vi nu at aftale et møde med formanden for teknik- og miljøudvalget, Ida Bode, for at overrække Bylaugets investering til kommunen med forhåbning om, at kommunalbestyrelsen vil opprioritere vor til tider kaotiske trafiksituation. Når planen er forelagt, vil den selvsagt blive offentliggjort på Bylaugets portal.

 

Dyr på forten

Som det ses på forten, har frivillige påbegyndt opførslen af et læskur til dy­rene på forten. Ganløse Nordre Vandværk har, som tidligere nævnt, lovet at etablere vand­tilførsel, så med disse tiltag er vi nu parat til i fremtiden at kunne tilbyde gode forhold for et dyrehold på vor historiske forte.

 

Børnebanden.

De, der følger med på www.facebook.com/ganloseby, er formodentlig orienteret om, at en ”Børnebande” er etableret. Børnebanden består af frivillige ganløseborgere og har til formål at støtte ud­satte børn i Ganløse og omegn, børn i familier med vanskelige økonomiske kår, som vanskeliggør - eller i værste fald umuliggør, at disse børn oplever en normal opvækst med deres jævnaldrende. Børnebanden har til formål ano­nymt at hjælpe disse børn ved at skaffe midler til børnenes deltagelse i nor­male fritidsaktiviteter, skaffe tøj og fodtøj og om nødvendigt mad på skolen og hjemmet sidst på måneden. Ganløse Bylaug har tilbudt Børnebanden samar­bejde og støtte via www.ganloseby.dk, og vi ser frem til at kunne fortælle mere på portalen og i kommende nyhedsbreve.

Er du interesseret i også at være med i Børnebanden er du velkomne. Kontakt: Hanne Ishøy Stene på 2889 7261. 

 

 

Vil du læse flere detaljer, bør du læse referaterne fra Bylaugets bestyrelses­møder, som du finder Her

 

Husk, at vores sponsorer støtter byportalen og Ganløse By Night, så vi håber naturligvis, at du også støtter vores sponsorer, og at du er aktiv bruger af ”ganløseby.dk”.

 
Venlig hilsen

Ganløse Bylaugs bestyrelse

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.