Nyhedsbrev Juli 2013

29. juni 2013

 

Kære medlem af Ganløse Bylaug,

 

Så blev det sommer og ferietid.

 

Ganløse skole lukkede i fredags for sommeren, og næste skoleår starter torsdag den 8. august. - Lidt tidligere i år, men sådan er det, når kravet til timeantallet skal opfyldes.

 

Det betyder mindre trafik i Ganløse og omegn, men formentlig flere cyklister, der vil ud og nyde vores smukke natur.

Derfor PAS PÅ MED HASTIGHEDEN IGENNEM BYEN OG PÅ VEJENE – så vi undgår uheld.

 

Gave til Egedal kommune fra Ganløse Bylaug.

 

Som vedtaget på generalforsamling 2013 har Bylauget fået foretaget en gennemgang og vurdering samt forslag til løsning af de trafikale problemer i og omkring byen, og det har betydet, at Ganløse Bylaugs bestyrelse den 26. juni kunne sende et færdigt og revideret oplæg til sanering af trafikken i Ganløse til Egedal kommunes Trafik- og miljøudvalg.

 

Bestyrelsen er meget tilfreds med det oplæg, der nu foreligger, og har gennemgået hovedlinjerne med formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Ida Bode, og vejingeniør Lone Aarøe på et møde med Ganløse Bylaugs bestyrelse den 8. juni.

 

Rapporten blev modtaget meget positivt - dog med det forbehold, at der var stærkt begrænset midler på budgettet til trafiksikring. Bylauget har imidlertid ønsket at levere et professionelt oplæg til kommunens prioriteringsliste, og det er nu sket.

 

I et valgår er det altid godt med udfordringer, som den kommende kommunalbestyrelse kan forholde sig til, og nu er der ikke bare et krav om at ”Ganløse vil have mere”, - nu er det sagligt og fagligt begrundet.

 

Sankthans.

 

Tak til de mere end 300, som valgte at holde sankthans med os i Lunden og tak til Anne Hjælmsø for en fantastik båltale. Efter traditionen forestår Bylauget dette arrangement, selv om det isoleret set giver et markant underskud (det meget begrænsede salg af drikkevarer kan langt fra opveje omkostningen til musik og telt m.v.), men et af Bylaugets formål  (at virke for, at Ganløse forbliver en levende landsby med bevarelse og udvikling af det eksisterende kultur- og sportsliv samt at styrke sammenholdet mellem områdets borgere), så det må vel indrømmes, at formålet til fulde blev opfyldt på sådan en skøn aften.

 

Afsluttede sager

 

Bylauget kan glæde sig over, at sagen omkring Pengepagodens parkeringsplads ser ud til at have fundet sin afslutning. Næsten alle parkeringspladser er nu retablerede.

 

Ganløse Nordre Vandværk har gennem den senere tid etableret en ny råvandsledning fra den nye vandboring uden for byen, og dette projekt forventes ligeledes (trods et par uheldige ledningsbrud) at blive afsluttet inden sommerferien rigtig begynder.

 

Aktiviteter i området siden sidst

 

Ganløsebadet blev åbnet med et brag af en fest. Kræmmermarkedet var en stor succes, - godt vejr, stor handlelyst - og som altid med styr på begivenhederne. Ganløse Tri har afviklet Triatlon arrangementet ”Tri på Tyren” (med lidt gener for enkelte af os i et par timer), så Ganløse er igen på landkortet. Spejderne har afholdt jubilæum, og der er etableret en indkøbsordning fra Ganløse, via Slagslunde til Stenløse, husk fortsat at støtte op omkring indkøbsbussen. 

Og med hensyn til købmandsprojektet, så venter vi lidt utålmodigt på afslutningen af regionens miljøundersøgelser, så det store butiksprojekt med ”KIWI Mini Pris” som operatør kan godkendes.

Sig ikke, vi er under afvikling i Ganløse.!!! Fuld fart på alt omkring os.

 

August.

 

Næste gang der sker noget i vort område vil det være Slagslunde Musik festival i begyndelsen af august.

Men årets helt store begivenhed er helt klart ”Ganløse By Night” den 30. august. - Allerede kl. 17 indtages scenen atter af områdets bands, og vi håber på en rigtig dejlig aften ved byens gadekær som tidligere.

 

Dyr på forten.

 

Som omtalt i seneste nyhedsbrev, har vi besluttet at opføre et shelter på forten til fremtidigt dyrehold. Dette er næsten på plads. Vi mangler blot en vandledning, som Ganløse Nordre Vandværk har lovet at etablerer og afslutte med en drikketrugs-anordning, så dyrene fremover kan græsse på forten. Når entreprenøren finder tid i kalenderen, vil dette også komme på plads.

 

Bylaugets facebook-side og byportal oplever fortsat en positiv udvikling.

 

Facebook-siden har rundet 1.100 ”LIKES” og www.ganloseby.dk får stadig flere daglige besøg, Dagligt besøges portalen af 55-60 borgere, hvilket er rigtig flot.

 

Bylaugets medlemsantal er reduceret lidt, efter vi har udsendt to rykkere vedrørende den årlige kontingentbetaling. Vi ser os desværre nødsaget til at slette medlemmer, der ikke betaler, ligesom vi må fjerne dem fra vores mailinglister. Vi er nu igen lidt under 400 medlemmer, som det var tilfældet sidste år. Selv om dette sammenlignet med andre foreninger, bl.a. de politiske foreninger, er et anseeligt medlemstal, er vi lidt kede af tilbagegangen, og vi håber, at du som medlem vil hjælpe til med at hverve nye medlemmer, som for kun 50 kr. årligt vil støtte Ganløse Bylaugs mange initiativer.

 

Vi takker i hvert fald for din fortsatte opbakning, og ønsker alle vores medlemmer og sponsorer en god sommer.

 

Husk, at vores sponsorer støtter byportalen og ”Ganløse By Night”, så vi håber naturligvis, at du også støtter vores sponsorer, og at du er aktiv bruger af  www.ganløseby.dk
Venlig hilsen

Ganløse Bylaugs bestyrelse

 

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.