Nyhedsbrev september 2010

Ganløse Bylaug

v/ Niels Madsen, Måløvvej 19, Ganløse. 3660 Stenløse

 

Nyhedsbrev, september 2010

 

Bylaugets arrangementer

Atter i år var vejret med os, da Bylauget havde arrangeret den fjerde ”Ganløse by Night”. Det blev en dejlig aften, hvor ganløserne hyggede sig, og alt gik godt. Regnskabet er ikke endeligt gjort op, men der ser ud til at være et pænt overskud (ca. 17.000 kr.), hvoraf en del får lov til at stå som sikkerhed til en eventuel regnvejrsaften et kommende år.

Sankthansarrangementet, som Bylauget arrangerede i samarbejde med Badevennerne, gav et mindre underskud (ca. 4.000 kr.) bl.a. til annoncering og musik.

Og så skal ikke glemmes Bylaugets deltagelse i arrangementet omkring byens juletræ, som også vil medføre en udgift.

Når Bylauget afholder disse arrangementer, er det jo fordi, en af vore formålsparagraffer drejer sig om at styrke sammenholdet i Ganløse.

Der ligger i øvrigt billeder fra arrangementerne på Bylaugets hjemmeside: www.ganloese­bylaug.dk

Biblioteket og svømmebadet

Et andet formål er som bekendt at bevare og udvikle byens kultur­og sportsliv.

Derfor gik vi her i forsommeren sammen med Badevennerne og Bylaugets biblioteks­gruppe for at planlægge mulige tiltag for at undgå, at de truende kommunale besparelser skulle ramme vort velfungerende svømmebad og vort hyggelige bibliotek.

Medens svømmebadet i Stenløse nu forventes nedlagt, ser det ud til, at Ganløse Svøm­mebad heldigvis undgår samme skæbne.

Og biblioteket ser ud til at klare frisag endnu et år, men faren er bestemt ikke drevet over. Næste år er det planen, at byrådet vil tage hele biblioteksområdet op til samlet vurdering og da er vort lille hyggelige bibliotek bestemt i farezonen. Derfor er det vigtigt, at vi de­monstrerer, at vi har brug for vort bibliotek. – Få en kode i bibliotekets åbningstid, og brug dit sygesikringskort til at komme ind på biblioteket på hverdage indtil klokken. 21. Her kan du aflevere og låne bøger eller læse de ny aviser og tidsskrifter. ­Mange fik i øvrigt koder under ”Ganløse by Night”.

P­-pladsen ved ”Pengepagoden”

Et problem, som i længere tid har optaget byen – og ikke mindst bylaugsbestyrelsen, ­er de uvenlige tiltag, som sker på parkeringspladsen ved den tidligere Danske Bank­bygning på Bygaden.

Bygningen er solgt til privatpersoner, som har indrettet bolig i forretningslokalerne. Med i købet fulgte imidlertid også parkeringspladsen, der er tinglyst som offentlig P­plads.

Siden det tidlige forår er vor parkering på forskellig måde blevet chikaneret. Belægning er taget op, der er foretaget ulovlig skiltning, ejernes biler har spærret indkørslen m.v.

Dette har bl.a. medført megen uhensigtsmæssig parkering langs Bygaden, blandt andet når der er større arrangementer på Kroen.

Endvidere har pølsevognen været nødt til at lukke.

Efter flere politianmeldelser fra såvel borgere som fra kommunen med krav om dagbøder var der d. 28. april retsmøde i sagen. Her overværede flere af Bylaugets bestyrelsesmed­lemmer hvor usædvanlig dårligt forberedt politiets anklager var. D. 5. maj blev dommen afsagt. Den frifandt ejeren for dagbøderne.

Herefter har kommunen overvejet sagen og har heldigvis besluttet at fastholde områdets tinglysning som offentlig parkeringsplads.

D. 11. august blev der afholdt møde på åstedet med deltagelse af planudvalgsformanden, to af kommunens jurister og et par andre embedsmænd fra forvaltningen. Desuden var ejeren mødt med sin advokat.

Kommunen forlangte, at skiltning og afspærringsmateriale skal fjernes, og indskærpede, at belægningen skal retableres. Desuden fik ejeren tilbudt mulighed for afmærkning af egen P­plads samt eventuelt opsætning af en bom for at sikre sin p­plads.

Der har efterfølgende foregået en korrespondance mellem ejeren og kommunen, hvortil bylaugsbestyrelsen har bedt om aktindsigt.

Dyr på forten.

I middelalderen havde alle landsbyer en forte i midten af byen. Det var et fællesareal, hvor man havde mindre dyr på græs. Det er imidlertid meget unikt, at forten ved gadekæret i Ganløse stadig eksisterer, ­idet de allerfleste andre landsbyer har i dag bebygget fortejor­den.

Mange husker formodentlig, at der også de senere år har gået skiftevis køer, heste og får i indhegningen, som Skov­og Naturstyrelsen vedligeholder.

I den sidste tid har vi desværre måttet savne dyrene, hvorfor såvel Skov­og Naturstyrel­sen som bylaugsbestyrelsen har søgt at finde nogen, som var villig til at sætte dyr på græs på forten,

Til alt held har Christian Friis Bach for nylig tilbudt Bylauget at flytte sine shetlandsponyer derop, hvilket har været til glæde for de mange forbipasserende børn og voksne. ­Vi skylder Christian stor tak for dette.

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.