Læserbrev: Uartigheder overfor børn

 

- Plakater langs veje og gader siger: Pas på de små i trafikken.

- Alle børn cykler.

De der kloge hoveder der laver disse kampagner, taler de aldrig med børnene – børnene som de vil gøre noget godt for? ”Pas på de små i trafikken” er selvfølgelig henvendt til voksne trafikanter, men hvis børn ikke kan læse endnu, får de læst parolen op. Og så bliver de sure, rigtig sure for de er ikke små, nej – de er store, så store, at de er begyndt at gå i skole.

Skriv i stedet: Nye Børn er blevet store nok til at gå i skole – de bliver aldrig store nok til at skulle køres ned.

Ikke alle børn kan være med i ”Alle Børn Cykler” og vinde præmier. At de bliver bitre er forståeligt. For omsorgsfulde forældre forbyder dem at cykle – nogle børn har aldrig fået en cykel, fordi vejene er for farlige.  Børn der bor på Ganløse Mørket ( Samme forhold findes der mange andre steder i Danmark)  kan kun komme til Ganløse Skole ad Lyngevej og ad Farumvej. Da Amterne blev nedlagt og  Amtsvej 233, Lyngevej blev overdraget til kommunen, udtalte Formanden for Folketingets Trafikudvalg Flemming Damgaard Larsen til Berlingske Tidende 23.01.2207: ”…kommunerne har overtaget amtsveje der er nyrenoverede og i tip-top stand.”. 20.02. 2007 opfordrede jeg ham til, at cykle fra Ganløse til Lynge Kro, hvor vi kan holde møde.

Det eneste der er sikkert på den forhenværende amtsvej er, at Færdselsloven bliver overtrådt. Det vænner bilister til despekt for Færdselsloven og det er jo ikke tip-top heldig.

Politikeren svarede ikke.

Farumvej mellem Farum by og Ganløse By er skånet for Skilte, så den maximale hastighed må være 80 km/t.  Når max hastighed på Frederikssundsvejen er 70 km/t og på Kirke Værløsevej, med gang/cykelstier som er adskilt fra bilbanerne med brede græsrabatter, mellem Lille Værløse og Kirke Værløse er 50 km/t er det uforståeligt at politiet ikke vil gøre noget for sikkerheden på Farumvej.  

Jeg opfordrede Lene Espersen da hun var justitsminister til, at prøve at cykle fra Farum til Stenløse by hvor hun skulle tale. Hun har aldrig værdiget borgeren, mig et svar. Det er over 2 måneder siden jeg opfordrede Justitsminister Morten Bødskov og transportminister Henrik  Dam Kristensen til, at prøvekøre Farumvej, den ene på cykel foran den anden i bil på vej til et møde på Ganløse Kro med borgerne - Ingen svar.

Henning Lyhne C.
Almagerbakke 18
Ganløse

Læserbrev: Nye cykelstier.

 

Egedal Kommune har afsat 2,7 millioner til en ”Supercykelsti” langs Frederikssundsvejen.

Hvor mange cykelstier skal der være langs Frederikssundsvejen, inden det bliver Ganløse Mørkets tur til at få cykelstier. Farumvej og Lyngevej har ingen Cykelstier, så børn og andre borgere i udkantsområdet tør ikke cykle til Supersportsanlægget i Ganløse eller til Supercykelstien og de andre cykelstier langs Frederikssundsvejen hvor der også er S-togsstation.

Politikere og Politifolk tør øjensynlig heller ikke cykle på disse smalle, snoede og bakkede veje som borgerne opfatter som farlige. De svarer i hvert fald ikke på invitation til en sådan studierejse med efterfølgende borgermøde på Ganløse Kro.

Henning Lyhne C.
Almagerbakke 18
Ganløse

Alternativt forslag til Kildedalplan

Forslaget fremsendes på vegne af:

Knardrup Borger-og grundejerforening,v/ formand Frank Götler Ganløse bylaug v/ Kirsten Skipper Peder Schmidt og M. Bjerre, Rolandsgården Danmarks Naturfredningsforening i Egedal v/ Jørgen Bengtsson

Læs mere ...

Læserbrev om P-Plads v. Grill

Nedenstående afsendt 20. marts 2012 til Egedal Kommune af undertegnede:

VEDR. P-PLADSER BELIGGENDE BYGADEN 20 GANLØSE

Som fortsættelse af min henvendelse i maj 2011 må jeg konstatere at der ikke er sket noget af nogen art.
P-pladserne er blokeret i selve indkørslen til disse af ejeren af ejendommen, fliser revet op og skulle man nærme sig disse P-pladser bliver bliver man på det nærmeste overfaldet af nævnte ejer.

Kan kommunen leve med det?

Læs mere ...

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.