Købmandsgården - status her medio juli

 


Nedrivningen er i gang. Den mest tidskrævende del er selve sanering og forsortering, hvor paneler, lofter, gulve, vinduer, armatur, kabler mv. skal nedtages og deponeres i adskilte fraktioner. Nedrivningen foretages af HHTE ApS.

 

Sanering og forsortering forventes afsluttet med udgangen af juli måned. Herefter kører HHTE de store nedrivningsmaskiner i stilling, og fra 1. august går nedbrydning af mure mv. Denne del af nedrivningen tager ikke så lang tid, og omkring midten af august vil firmaet kunne efterlade os en tom grund.

 

Sideløbende med nedrivningen er man langt fremme med planer for nyt byggeri, og med mindre en konstateret olieforurening giver for store problemer, vil byggeriet kunne iværksættes i løbet af efteråret. De 8 lejligheder vil blive solgt som projektsalg, og det planlægges at lejlighedsprojekterne kan sættes til salg fra sidst i august måned.

 

Se i øvrigt om projektet => ganløsekøbmandsgård.dk

Klip fra Bylaugets bestyrelsesmøde 12. august 2014

Fra punkt nr. 1 i referatet...........:

 

Den gamle Købmandsgård


JL nævnte, at han havde fornemmelse af, at man fra forvaltningens side ikke stillede sig særlig positivt over for det seneste, reducerede projekt til etablering af 8 boliger på Den gamle Købmandsgårds matrikel.


Projektet omfatter 4 lejligheder i stueplan à ca. 100 m² samt 4 lejligheder på førstesalen à 80-85 m².


Mod Østergade fremstår bygningen som en lang længe med 14 palævinduesfag og tilsvarende antal vinduer i kviste på førstesalen.


Mod kirkegården tænkes på førstesalen etableret 4 større frontspicier med altaner.


Af økonomiske grunde etableres ikke kælder.

 

Det bebyggede areal vil være 400 m², hvilket betyder en overskridelse af bebyggelsesprocenten på omkring 10 %.
Det samlede boligareal vil udgøre 730 m².


Det er formentlig bl.a. tagkonstruktionen, som ikke umiddelbart kan accepteres af forvaltningen. JL foreslår et snarligt møde mellem bygherren, forvaltningen, planudvalgsformanden samt et par bylaugsrepræsentanter.


Der var enighed om, at NM og JL udfærdiger en skrivelse til forvaltningen, hvori der anmodes om et møde vedr. de seneste planer om nybyggeri på Den gamle Købmandsgårds matrikel. Evt. kan JL efterfølgende kontakte formanden for planudvalget for snarlig fastsættelse af dato.

Hjemmeside for "Ganløse Gamle Købmandsgård"


Selskabet "Ganløse Gamle Købmandsgård ApS" har nu lavet en hjemmeside om projektet i de gamle "lokaler". Første trin i planen er nedrivningen, som ikke rigtigt er kommet igang endnu - men skulle ske her i juni måned.

 


Tillykke med den informative side, endnu er tegningerne om det nye projekt ikke offentliggjort - men du kan allerede nu skrive dig på venteliste til en af de otte lejligheder.


 

Besøg siden http://www.ganløsekøbmandsgård.dk

Udklip fra referat fra bylaugets bestyrelsesmøde juni 2014

Jørn Lind orienterede om sin jævnlige kontakt med JBP (Ejeren af Købmandsgården), som efterfølgende forelagde et reduceret projekt til etablering af 8 boliger på købmandsgårdens matrikel. JBP nævnte i denne forbindelse, at dette var hans sidste forslag, idet der nu var ofret 311.000 kr. på projektering af diverse forslag.

 

Projektet omfatter 4 lejligheder i stueplan på ca. 100 m² samt 4 lejligheder på førstesalen på ca. 80-85m². Mod Østergade fremstår bygningen som en lang længe med 14 palævinduesfag og tilsvarende i kviste på førstesalen.


Mod kirkegården tænkes på førstesalen etableret 4 større frontspicier med altaner.

 

Af økonomiske grunde etableres ikke kælder.


Det samlede boligareal udgør 730 m²
Det bebyggede areal vil være 400 m², hvilket betyder en overskridelse på omkring 10 %.


På planen vises 8 parkeringsmuligheder, som vil være offentlige p-pladser.
Formodentlig vil det ikke være nødvendigt at revidere lokalplanen for at realisere projektet, men der bliver givetvis brug for visse dispensationer.

 

I bestyrelsen var der enighed om at acceptere planen, idet enhver ændring af forholdene kun kan være til det bedre. Imidlertid forventer man senere at blive hørt om detaljerne i projektet, bl.a. var der ønsker om, at solpanelerne på taget opsættes mindre synligt.

Brev til Egedal kommune vedr. købmandsgården

Vedr.: Ganløse bymidte – Købmandsgården -.

Ganløse Bylaug har igennem længere tid og med stor bekymring set på det forfald, der er sket og stadig sker med Ganløse bymidte ved, at den gamle Købmandsgårds bygninger forfalder mere og mere.

Læs mere ...

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.